Oświadczenie dotyczące prywatności danych

Utrzymujemy nasze strony internetowe według zasad określonych poniżej. Zobowiązujemy się przestrzegać przepisów ustawowych i każdorazowo brać pod uwagę zasady unikania danych i minimalizacji danych.

1. Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej (administratora danych)

Administrator danych, zgodnie z definicją Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i innych praw dotyczących ochrony danych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także zgodnie z innymi przepisami na mocy prawa w zakresie ochrony danych to:

 

Mechanica CNC Sp. z o.o.

Relaksowa 15

43-382 Bielsko-Biała

NIP 675-157-03-85

 

e-mail: office@mechanicacnc.com

strona www: mechanicacnc.com

 

Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować, pisząc na następujący adres:

office@mechanicacnc.com

 

2. Terminologia

Przygotowaliśmy nasze Oświadczenie dotyczące prywatności danych zgodnie z zasadami przejrzystości i transparentności. Jeżeli jednak pojawią się rozbieżności co do wykorzystania różnych terminów, obowiązujące definicje można znaleźć tutaj. w art. 4 RODO (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679)

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać tylko takie Państwa dane osobowe, jak Państwa imię i nazwisko, adres e-mail i IP, jeżeli istnieje ku temu podstawa prawna. W tym celu, następujące przepisy zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych są brane pod uwagę:

 1. Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby jednego celu lub więcej, 6 ust. 1 lit. a – RODO. W tym kontekście przekażemy Państwu kompletne informacje dotyczące celu w ramach przetwarzania i zapiszemy Państwa wyraźną zgodę.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne na potrzeby realizacji środków umownych lub poprzedzających umowę, 6 ust. 1 pkt b – RODO.
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 6 ust. 1 pkt c – RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, by chronić nasz uzasadniony interes, o ile Państwa interes lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszego interesu, 6 ust. 1 lit. f – RODO.

Mając to na uwadze, w powyższych przypadkach przekażemy Państwu podstawę prawną, na mocy której przetwarzane są Państwa dane osobowe.

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane stronom trzecim w celach innych niż te podane poniżej. Przekażemy stronom trzecim Państwa dane osobowe, jeżeli:

 1. wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę na mocy art. 6 ust. 1 lit. a – RODO,
 2. dane muszą zostać przekazane na mocy 6 ust. 1 lit. f – RODO, w celu ochrony, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, a nie ma powodu, by podejrzewać, że posiadają Państwo nadrzędny interes w nie przekazaniu swoich danych,
 3. ma miejsce obowiązek prawny w odniesieniu do przekazania danych na mocy 6 ust. 1 lit. e – RODO,
 4. jest to prawnie dozwolone i wymagane na mocy 6 ust. 1 lit. b – RODO, by zrealizować nasz obowiązek umowny względem Państwa.

5. Okres przechowywania, usuwanie

Będziemy przetwarzać udostępnione przez Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w ramach realizacji celu, na potrzeby którego dane zostały nam udostępnione lub tak długo jak muszą być przechowywane na mocy prawa. Z chwilą realizacji celu / wygaśnięcia prawnego okresu przechowywania, dane zostaną usunięte lub zablokowane.

Przetwarzane przez nas dane usuwamy, gdy ich przechowywanie przestanie być konieczne z uwagi na cel, a przepisy prawa nie zobowiązują nas do ich dalszego przechowywania. W przypadku danych nieusuniętych przez nas z uwagi na inne dopuszczalne przepisami prawa cele przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane takie zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Powyższe odnosi się również do danych, do których przechowywania zobowiązują nas przepisy prawa handlowego lub podatkowego.

Na podstawie § 257 ust. 1 kodeksu handlowego informacje muszą być przechowywane przez okres 6 lat (księgi rachunkowe i inwentarzowe, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, korespondencja handlowa, dowody księgowe itp.), natomiast na podstawie § 147 ust. 1 ordynacji podatkowej – przez okres 10 lat (księgi rachunkowe, zapisy księgowe, sprawozdania z działalności, dowody księgowe, korespondencja handlowa, dokumenty istotne z punktu widzenia podatkowego itp.).

6. Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa, a także by chronić przesyłanie treści poufnych, takich jak zapytania przesyłane przez Państwa nam jako operatorowi strony, strona korzysta z szyfrowania SSL. Mogą być Państwo pewni, że połączenie jest szyfrowane, gdy pasek adresu w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a także gdy pojawi się symbol kłódki.

Gdy szyfrowanie SSL jest włączone, dane nam przesyłane nie mogą zostać odczytane przez strony trzecie.

7. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych; jak i w jakim celu są one wykorzystywane

a) W trakcie odwiedzania strony internetowej

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, przeglądarka na urządzeniu automatycznie wyśle informacje do serwera naszej strony internetowej. Te informacje są tymczasowo przechowywane w pliku logu. Zbierane i przechowywane będą następujące informacje bez żadnego udziału z Państwa strony, do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera łączącego się
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i URL pobranego pliku
 • Strona wchodząca (URL kierujący) Przeglądarka i (jeżeli ma zastosowanie) system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy dostępu

Powyższe dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie bezproblemowego połączenia ze stroną
 • Zapewnienie wygodnego użytkowania naszej strony
 • Analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • Inne cele administracyjne

Dane, które pozwalają na ustalenie wniosków dotyczących Państwa osoby (takie jak adres IP) zostaną usunięte po maksymalnie siedmiu dniach. Jeżeli takie dane będą przez nas przechowywane dłużej, zostaną one poddane pseudonimizacji, aby nie można ich było prześledzić z powrotem do Państwa.

Art. 6 ust. 1 lit. f – RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f – RODO określają podstawę prawną przetwarzania danych. Nasz uzasadniony interes wynika z celów przetwarzania danych podanych powyżej. Nigdy nie wykorzystamy zbieranych danych, by wyciągać wnioski na Państwa temat.

b) Czcionki Google Fonts

Nasze strony korzystają z czcionek Google Fonts. Dzięki temu możemy wyświetlać liczne czcionki. Google Fonts to usługa Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, 94043). Te czcionki są włączane za pośrednictwem żądania serwera, zazwyczaj serwera Google w USA. Tym samym następujące informacje mogą zostać przesłane na serwer i przechowywane przez Google:

 • Nazwa i wersja używanej przeglądarki
 • Strona, z której wysłano żądanie (URL kierujący)
 • System operacyjny komputera
 • Rozdzielczość ekranu komputera
 • Adres IP komputera łączącego się
 • Ustawienia językowe przeglądarki lub systemu operacyjnego użytkownika

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z polityką prywatności Google, którą można znaleźć tutaj:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy/

Czcionki Google Fonts są stosowane, by można było łatwiej odczytywać naszą stronę, i by zapewnić jej lepszy wygląd; tym samym czcionki Google Fonts są stosowane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – RODO.

8. Pliki cookie

Niniejsza strona korzysta z cookies. Cookies to małe zestawy danych, które Państwa przeglądarka tworzy automatycznie i które przechowywane są na Państwa urządzeniu, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Cookies przechowują informacje związane z używanym urządzeniem. Jednocześnie cookies nie mogą zostać wykorzystane, by osobiście Państwa zidentyfikować.

Dane przetwarzane przez cookies są wymagane na wspomniane powyżej cele ochrony naszych uzasadnionych interesów i interesów stron trzecich i są przetwarzane w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. f – RODO.

Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie na podstawie domyślnych ustawień przeglądarki. Można jednak skonfigurować swoją przeglądarkę, by nie zapisywała żadnych cookies na Państwa urządzeniu lub by wyświetlało się powiadomienie za każdym razem przed zapisaniem nowego pliku cookie. Jeżeli wyłączą Państwo funkcję cookies w swojej przeglądarce, nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie.

Różne rodzaje cookies stosowanych przez nas opisane są szczegółowo poniżej.

Cookies sesyjne

Aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkowników, korzystamy z tak zwanych cookies sesyjnych, aby zidentyfikować, że odwiedzili już Państwo różne podstrony naszego serwisu.

Pliki te są natychmiast usuwane, gdy opuszczają Państwo naszą stronę.

Cookies tymczasowe

Korzystamy również z cookies, by rozpoznać, kiedy wracają Państwo na naszą stronę i korzystają z naszych usług. W ten sposób nie trzeba ponownie wprowadzać swoich informacji i ustawień podanych podczas poprzedniej wizyty.

Te tymczasowe cookies przechowywane są na urządzeniach przez określony czas.

Cookies na potrzeby marketingu i optymalizacji

Korzystamy też z cookies na potrzeby marketingu i optymalizacji. Tworzą one dane statystyczne na temat wykorzystania naszej strony i są analizowane, by zoptymalizować naszą ofertę. Te pliki pozwalają na rozpoznanie Państwa przeglądarki, gdy wracają Państwo na naszą stronę.

Są one automatycznie usuwane po określonym czasie.

9. Narzędzia analizy i śledzenia

W ramach naszej strony korzystamy z następujących narzędzi analizy i śledzenia (lista poniżej). Mają one na celu zapewnić ciągłą optymalizację naszej strony i układ dostosowany do stosownych potrzeb.

Ten interes uznaje się za stosowny na mocy art. 6 ust. 1 lit. f – RODO. Stosowne cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w informacjach dla danych narzędzi.

Google Analytics

Na tej stronie korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”).

W tym kontekście, Google Analytics korzysta z cookies (patrz punkt 8). Informacje utworzone przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony, takie jak

 • Nazwa i wersja używanej przeglądarki
 • System operacyjny komputera
 • Strona wchodząca (URL kierujący)
 • Adres IP komputera łączącego się
 • Godzina żądania serwera

 

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Ponieważ aktywowaliśmy anonimizację IP na tej stronie, Google skróci Państwa adres IP z wyprzedzeniem w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach w ramach Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Na nasze żądanie, Google wykorzysta te informacje, by oszacować Państwa korzystanie z naszej strony, aby sporządzić raporty na temat aktywności strony i świadczyć nam inne usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Można zablokować przechowywanie takich cookies, zmieniając ustawienia w przeglądarce. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie.

Można także wyłączyć zbieranie i przetwarzanie przez Google danych (w tym adresu IP) tworzonych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony, pobierając i instalując wtyczkę w przeglądarce dostępną pod następującym adresem
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Klikając poniższy link można wyłączyć zbieranie Państwa danych przez Google Analytics. Pozwala to zainstalować tak zwane „opt-out cookie”, który blokuje zbieranie Państwa danych podczas następnej wizyty na naszej stronie.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

a) Dostęp

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – RODO, mają Państwo prawo uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Prawo dostępu obejmuje informacje na temat

 • celu przetwarzania
 • kategorii danych osobowych
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub będą udostępnione
 • planowany okres przechowywania lub co najmniej kryteria określające okres przechowywania
 • prawa do poprawy, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu
 • prawa do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego
 • źródeł Państwa danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane przez nas
 • automatycznego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz (jeżeli ma zastosowanie) pełnych informacji dotyczących tego procesu.

b.) Sprostowanie

Zgodnie z art. 16 – RODO mają Państwo prawo wnioskować o natychmiastowe sprostowanie niepoprawnych lub niepełnych przechowywanych danych osobowych.

c.) Usunięcie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b – RODO, mają Państwo prawo wnioskować o natychmiastowe usunięcie swoich danych osobowych, jeżeli te dane nie muszą być dalej przetwarzane z powodów wymienionych poniżej:

 • by wyegzekwować prawo do wolności wyrażania opinii i informacji
 • by zrealizować prawny obowiązek, który wymaga przetwarzania na mocy praw Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego, które odnoszą się do administratora danych, lub by wykonać zadanie, które leży w interesie publicznym, lub które jest realizowane na mocy obowiązku władzy publicznej, który został przeniesiony na administratora danych
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z 23 ust. 1 lit. a;b;….; j. – RODO
 • w celach archiwalnych, naukowych lub do celów badań historycznych w interesie publicznym lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 – RODO może uniemożliwić lub utrudnić realizację celów takiego przetwarzania
 • w celu ochrony, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

d) Ograniczenie przetwarzania

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a; do… d; – RODO można wnioskować o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych z jednego z następujących powodów:

 • Kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiają Państwo usunięcia swoich danych osobowych.
 • Nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych na cele przetwarzania, ale Państwo potrzebują tych danych w celu ochrony, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z 21 ust. 1 do 6 – RODO

e.) Powiadomienie

Jeżeli wnioskowali Państwo o sprostowanie lub usunięcie swoich danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania na mocy art. 19 – RODO, powiadomimy wszystkich odbiorców, którym Państwa dane zostały przekazane, chyba że okaże się to niemożliwe lub obarczone jest nieuzasadnionym wysiłkiem. Można wnioskować o przekazanie danych na temat tych odbiorców.

f.) Przesyłanie

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane w ustrukturyzowanym, popularnym formacie, możliwym do odczytu maszynowego.

Można także wnioskować o przesłanie tych danych do strony trzeciej, jeżeli przetwarzanie miało miejsce z wykorzystaniem zautomatyzowanych metod i jest oparte na zgodzie na mocy art. 20 ust. 1; do 4 – RODO

g.) Wycofanie zgody

Na mocy art. 17 ust. 1 i 2 – RODO w związku z art. 7 ust. 1 i 2 – RODO  mają Państwo prawo do wycofania zgody, której wcześniej nam Państwo udzielili, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zasadność przetwarzania, które miało miejsce do chwili wycofania zgody. Nie mamy prawa do dalszego przetwarzania danych, które było oparte na wycofanej zgodzie.

h.) Skarga

Na mocy art. 77 ust. 1 – RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

i.) Sprzeciw

O ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. f – RODO, mają Państwo prawo na mocy art. 21 – RODO do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Państwa powody uzasadnione są wyjątkową sytuacją lub sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W tym drugim przypadku, przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu, które zrealizujemy bez podawania informacji nt. wyjątkowej sytuacji. Aby wyegzekwować swoje prawo do wycofania zgody lub sprzeciwu, wystarczy wysłać nam wiadomość e-mail na adres office@mechanicacnc.com

j.) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym – w tym profilowaniu – która wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływa. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy

 1. decyzja jest wymagana, by zawrzeć lub zrealizować wzajemną umowę między nami a Państwem
 2. decyzja jest dopuszczalna na mocy rozporządzeń Unii Europejskiej lub krajów członkowskich, które mają do nas zastosowanie i te rozporządzenia zawierają odpowiednie środki, by chronić Państwa prawa i wolność, a także Państwa uzasadnione interesy
 3. decyzja została dokonana za Państwa wyraźną zgodą

Jednakże te decyzje nie mogą być oparte na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile art. 9 ust. 2 a lub g RODO ma zastosowanie i podjęte zostały specjalne środki, by chronić Państwa prawa i wolność, a także Państwa uzasadnione interesy.

W odniesieniu do sytuacji opisanych w punktach i) oraz iii) podejmujemy stosowne kroki, by chronić Państwa prawa i wolność, a także Państwa uzasadnione interesy, co obejmuje co najmniej prawo do interwencji ze strony jednostki w naszej organizacji, prawo do wyrażenia własnego zdania i prawo do kwestionowania decyzji.

11. Zmiany w Oświadczeniu dotyczącym prywatności danych

W sytuacji, gdy dokonamy zmian w Oświadczeniu dotyczącym prywatności danych, taka informacja pojawi się na naszej stronie internetowej.

 

Stan na 24.01.2021 r.